Description

akateeminen, yleensä monitieteinen lähestymistapa naisten tilanteen ja sukupuolten suhteiden analysointiin sekä muiden tieteenalojen sukupuoliulottuvuuden analysointiin

Additional notes and information

Naistutkimuksen perustaminen vahvisti ajatusta siitä, että naiset ovat itsessään tutkimuksen arvoisia, ja johti feministisen epistemologian kehittymiseen. Naistutkimuksen perustaminen on itsessään poliittinen toimenpide, joka yhdistää naisliikkeen ja feministisen liikkeen ja moninkertaistaa siten sosiaalisen muutoksen mahdollisuudet.