Description

forskning funderet på mandebevægelser og det fælles mål - sammen med feminister - at skabe et partnerskab inden for rammen af 1970'ernes kønsbegreb og udfordre de anerkendte forestillinger om mandlighed og kvindelighed

Additional notes and information

Kvinde- og mandeforskning har dog ikke altid haft de samme epistemologiske overvejelser, idet der konstant var risiko for "sammenspisning" og misbrug af den feministiske viden. I 1990'erne blev den nye hegemoniske maskulinitet integreret i mandeforskningen, og i dag er der stadig vaklen med hensyn til den epistemiske baggrund, hvilket er et tegn på, at "maskuliniteterne" er under forandring, og at queer-forskningen distancerer sig fra mandeforskningen.