Description

štúdie založené na mužských hnutiach a spoločnom cieli vytvárať partnerstvá v rámci rodovej štruktúry 70. rokov 20. storočia a spochybniť všeobecne prijaté pojmy mužskosti a ženskosti, ktorý zdieľajú s feministkami

Additional notes and information

Feministické a mužské štúdie však nikdy nezdieľali spoločné epistemologické obavy, pretože stále existovala možnosť kooptácie a zneužitia feministických poznatkov. V 90. rokoch 20. storočia sa obnovená hegemónna maskulinita začlenila do mužských štúdií a ešte aj v súčasnosti existuje určitý rozpor v epistemickom pozadí, čo je znakom prechodu „maskulinít“ a aj vzdaľovaním sa od posledne menovaného v queer štúdiách.