Description

studia zakorzenione w ruchach męskich i mające wspólny cel, dzielony z feministkami, aby stworzyć partnerstwo w ramach problematyki płci z lat 70. XX w. oraz podważyć akceptowane pojęcia męskości i kobiecości

Additional notes and information

Studia feministyczne i studia nad męskością nie zawsze dzieliły jednak wspólne kwestie epistemologiczne, gdyż istniała ciągła możliwość kooptacji i nadużycia wiedzy feministycznej. W latach 90. XX wieku odnowiona męskość hegemoniczna została zintegrowana z badaniami nad męskością i dzisiejsze tło poznawcze nie jest pozbawione ambiwalencji, co jest oznaką przekształceń „męskości”, a także dystansowaniem się ich od studiów queer.