Description

studies gestoeld op mannenbewegingen en het, met feministen gedeelde, gemeenschappelijke doel van het creëren van een partnerschap in het genderkader van de jaren zeventig en het ter discussie stellen van geaccepteerde ideeën over mannelijkheid en vrouwelijkheid

Additional notes and information

Toch deelden feministische en mannenstudies niet altijd gemeenschappelijke epistemologische belangen, aangezien er een voortdurende mogelijkheid was van coöptatie en misbruik van feministische kennis. In de jaren negentig werd de hernieuwde hegemonische mannelijkheid geïntegreerd in mannenstudies, en vandaag de dag is de epistemische achtergrond nog steeds niet ontdaan van ambivalentie, hetgeen een teken is van de transitie van ‘mannelijkheden’, evenals van het nemen van afstand daarvan in queerstudies.