Description

Muške studije zasnivaju se na muškim pokretima i na zajedničkom cilju, koji dijele sa feministkinjama, o stvaranju partnerstva u rodnom okviru sedamdesetih i osporavanju prihvaćenih pojmova muškosti i ženstvenosti.

Additional notes and information

Ipak, feminističke i muške studije nisu uvijek dijelile zajedničke epistemološke interese, jer je postojala stalna mogućnost preuzimanja i zloupotrebe feminističkog znanja. Devedesetih godina je hegemonijski maskulinitet integrisan u muške studije, a danas je epistemološka pozadina i dalje ambivalentna, što je znak tranzicije „maskuliniteta”, a također i udaljavanje od njega u queer studijama.