Description

studiji koji obuhvaćaju muške pokrete i zajednički cilj koji dijele s feministima o uspostavi partnerstva u okviru rodnog pokreta iz 1970-ih i promjeni ustaljenih pojmova maskuliniteta i feminiteta

Additional notes and information

Međutim, feministički i muški studiji nisu uvijek bili usmjereni na iste epistemološke probleme jer je postojala kontinuirana mogućnost preuzimanja i zlouporabe feminističkog znanja. U devedesetima je hegemonijski maskulinitet integriran u muške studije, a epistemološki kontekst i dalje je ambivalentan, što je znak tranzicije "maskuliniteta" i odvajanja od njega u queer studijima.