Description

Miesliikkeiden ja feministisen tutkimuksen parissa 1970-luvulta kehittynyt tutkimusala, joka tutkii miehiä ja maskuliinisuutta ja haastaa maskuliinisuudesta ja feminiinisyydestä vallitsevat käsitykset

Additional notes and information

Nais- ja miestutkimus eivät kuitenkaan ole aina jakaneet samoja epistemologisia näkökohtia, koska on olemassa jatkuva mahdollisuus feministisen tietämyksen yhteisvalintaan ja väärinkäyttöön. Miestutkimukseen sisällytettiin 1990-luvulla uudistettu hegemoninen maskuliinisuus, ja nykyään epistemologinen tausta ei ole edelleenkään täysin yksiselitteinen, mikä on merkki "maskuliinisuuksien" muutoksesta ja myös erottaa sen queer-tutkimuksesta.