Description

studijas, kuru pamatā ir vīriešu kustības un ar feministēm kopīgs mērķis izveidot partnerību 20. gadsimta 70. gadu dzimumu jautājumu kontekstā un apstrīdēt pastāvošos priekšstatus par maskulinitāti un feminitāti

Additional notes and information

Feminisma un vīriešu studijas ne vienmēr aplūkoja vienotus epistemoloģiskos jautājumus, jo vienmēr pastāvēja kooptācijas un feminisma zināšanu nepareizas izmantošanas iespēja. 20. gadsimta 90. gados atjaunotā hegemoniskā maskulinitāte tika iekļauta vīriešu studijās, un mūsdienās epistēmiskais pamats joprojām ir neskaidrs, kas norāda uz “maskulinitātes” pāreju, kā arī distancēšanos no maskulinitātes atšķirības studijās.