Description

študije, ki so utemeljene v moških gibanjih in v splošnem cilju, ki ga ta delijo s feministkami, da bi v okviru drugačnega pojmovanja spola, kakršno se je začelo razvijati v sedemdesetih letih 20. stoletja, skupaj oblikovali partnerstvo in prevprašali sprejeta pojmovanja moškosti in ženskosti

Additional notes and information

Vendar feministične študije in študije moških in moškosti niso od nekdaj delile skupna epistemološka vprašanja, zaradi nenehne možnosti kooptiranja in zlorabe feministične vednosti. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja so študije moških in moškosti ponovno začele vključevati prenovljeno hegemono moškost in danes njihov spoznavni temelj še vedno ni brez ambivalentnosti, kar je znak tranzicije „moškosti“, od katere se distanciranjo tudi kvirovske študije.