Description

Проучвания, основани на идеите на мъжките движения и на общата им цел, споделяна с феминистите, за създаване на партньорство в рамката за равенство между половете от 70-те години на ХХ век и оспорване на приетите понятия за мъжественост и женственост.