Description

vardarbība, ar ko saskaras sievietes un meitenes bruņota konflikta laikā un kas var būt fiziska, seksuāla vai psiholoģiska vardarbība, kuru īsteno gan valsts, gan nevalstiski dalībnieki, un kas ietver slepkavību, nelikumīgu nogalināšanu, spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu, nolaupīšanu, sakropļošanu, kaujinieču sieviešu piespiedu vervēšanu, izvarošanu, seksuālu verdzību, seksuālu izmantošanu, piespiedu pazušanu, patvaļīgu aizturēšanu, piespiedu laulību, piespiedu prostitūciju, piespiedu abortu, piespiedu grūtniecību un piespiedu sterilizāciju

Additional notes and information

Seksuāla vardarbība tiek izmantota bruņotu konfliktu laikā dažādu iemeslu dēļ, tostarp kā spīdzināšanas forma, lai ievainotu, iegūtu informāciju, pazemotu un iebiedētu un iznīcinātu kopienas. Sieviešu izvarošana ir izmantota, lai pazemotu pretiniekus, aizdzītu kopienas un grupas no zemes un plaši izplatītu HIV. Sievietes ir bijušas spiestas veikt seksuālu un mājsaimniecības verga darbu. Sievietes ir arī tikušas nolaupītas un tad piespiestas kalpot kā “sievas”, lai atalgotu cīnītājus.