Description

násilí, kterému jsou ženy a dívky vystavovány během ozbrojených konfliktů a které sahá od fyzického násilí, sexuálního násilí až po psychické násilí jak ze strany státu, tak ze strany jiných subjektů a může zahrnovat i vraždy, nezákonná zabití, mučení a jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo tresty, únosy, těžké ublížení na zdraví a mrzačení, nucený nábor bojovnic, znásilnění, sexuální otroctví, pohlavní vykořisťování, nedobrovolné zmizení, svévolné zadržování, nucené sňatky, nucenou prostituci, nucené potraty, nucené těhotenství a nucenou sterilizaci

Additional notes and information

Sexuální násilí je v ozbrojených konfliktech využíváno z mnoha různých důvodů, zejména jako způsob mučení, s úmyslem způsobit zranění, vynutit informace, ponížit a zastrašit či zničit dané společenství. Znásilňování žen je používáno k ponížení protivníků, vyhnání společenství a skupin z půdy a k záměrnému šíření viru HIV. Ženy jsou nuceny poskytovat otrocké sexuální služby a vykonávat otrocké práce v domácnosti. Ženy jsou také unášeny a následně nuceny sloužit jako „manželky“ přidělované za odměnu bojovníkům.