Description

våld som kvinnor och flickor utsätts för under väpnade konflikter, från fysiskt, sexuellt till psykologiskt våld som begås av både staten och icke-statliga aktörer, inbegripet mord, orättmätigt dödande, tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, bortföranden, lemlästande och stympning, tvångsrekrytering av kvinnliga stridande, våldtäkt, sexuellt slaveri, sexuell exploatering, ofrivilligt försvinnande, godtyckligt gripande, tvångsäktenskap, tvångsprostitution, påtvingad abort, påtvingad graviditet och tvångssterilisering

Additional notes and information

Sexuellt våld har använts under väpnade konflikter av många olika anledningar, inbegripet som en form av tortyr, för att åsamka skada, för att inhämta information, för att förnedra och skrämma och för att förstöra samhällen. Våldtäkt av kvinnor har använts för att förödmjuka fiender, driva bort samhällen och grupper från landområden och avsiktligt sprida hiv. Kvinnor har tvingats utföra sexuellt slavarbete och hushållsslavarbete. Kvinnor har även förts bort och sedan tvingats att tjäna som ”fruar” för att belöna stridande.