Description

przemoc doświadczana przez kobiety i dziewczęta w czasie konfliktów zbrojnych, obejmująca przemoc fizyczną, seksualną i psychologiczną dokonywaną przez zarówno przez podmioty państwowe, jak i niepaństwowe, w tym morderstwa, bezprawne zabójstwa, tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie lub kary, porwania, okaleczanie, przymusowe wcielanie walczących kobiet, gwałt, niewolnictwo seksualne, wykorzystywanie seksualne, niedobrowolne zaginięcie, arbitralne uwięzienie, przymusowe małżeństwo, przymusowa prostytucja, przymusowa aborcja, przymusowa ciąża i przymusowa sterylizacja

Additional notes and information

Przemoc seksualna stosowana jest w czasie konfliktów zbrojnych z wielu różnych powodów, w tym jako forma tortur, w celu spowodowania obrażeń, wydobycia informacji, poniżenia i zastraszenia i niszczenia społeczności. Gwałcenie kobiet stosuje się dla upokorzenia przeciwników, wyprowadzenia społeczności lub grup z terytorium oraz umyślnego rozprzestrzeniania wirusa HIV. Kobiety są zmuszane do wykonywania niewolniczych prac domowych i usług seksualnych. Kobiety są także porywane i zmuszane do służenia jako „żony”. aby nagrodzić wojowników.