Description

Vägivald, mida relvakonfliktides kogevad naised ja tüdrukud ning mis võib olla nii kehalist, seksuaalset kui ka psühholoogilist laadi, sh mõrv, ebaseaduslik tapmine, piinamine ja muu julm, ebainimlik või alandav kohtlemine või karistamine, röövimine, sandistamine, jõuga naissõduriks värbamine, vägistamine, seksiorjus, seksuaalne ärakasutamine, vabaduse võtmine, sundabielu, prostitutsioonile sundimine, sunniviisiline abort, sundrasedus ja sunniviisiline steriliseerimine, ning mida panevad toime nii riiklikud kui ka riigisektorivälised osalejad

Additional notes and information

Seksuaalvägivalda on relvakonfliktides kasutatud paljudel erinevatel põhjustel, sh piinamisviisina, vigastuste tekitamiseks, teabe saamiseks, alandamiseks ja hirmutamiseks ning kogukondade hävitamiseks. Naiste vägistamist on kasutatud vastaste häbistamiseks, et ajada kogukonnad ja rühmitused kindlalt territooriumilt ära, ning meelega HIVi levitamiseks. Naised on sunnitud olema seksi- ja kodutööde orjad. Naisi on ka röövitud, mille järel on neid sunnitud teenima „abikaasadena“ võitlejate premeerimiseks.