Description

nasilje koje proživljavaju žene i djevojčice u oružanim sukobima, koje može uključivati fizičko, seksualno i psihičko nasilje koje počine državljani iste ili druge države, te se odnosi na ubojstva, nezakonita ubijanja, mučenja i drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje

Additional notes and information

Seksualno nasilje događa se u oružanim sukobima iz mnogo različitih razloga, uključujući kao oblik mučenja, s ciljem ozlijeđivanja, izvlačenja informacija, ponižavanja i zastrašivanja, te za uništavanje zajednice. Silovanje se koristi kao način ponižavanja protivnika, za protjerivanje zajednica i skupina s određenog teritorija te za namjerno širenje HIV-a. Žene se prisiljava na seksualno ropstvo i ropstvo u kućanskim poslovima, a također ih se otima za prisilnu ulogu "supruge" kao nagradu za borce.