Description

násilie, ktoré zažívajú ženy a dievčatá počas ozbrojeného konfliktu, od fyzického, sexuálneho až po psychické násilie páchaného štátnymi aj neštátnymi subjektmi vrátane vrážd, nezákonného zabíjania, mučenia a iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania, únosov, zmrzačenia, núteného náboru žien, znásilnenia, sexuálneho otroctva, sexuálneho zneužívania, nedobrovoľného zmiznutia, svojvoľného zadržania, manželstva vynúteného násilím, nútenej prostitúcie, nútených potratov, núteného tehotenstva a násilnej sterilizácie

Additional notes and information

Sexuálne násilie sa používalo počas ozbrojeného konfliktu z rôznych dôvodov, vrátane formy mučenia, spôsobovania zranenia, získavania informácií, degradácie a zastrašovania a zničenia komunít. Znásilnenie žien sa používa na poníženie odporcov, na vyhnanie komunít a skupín z územia a úmyselné šírenie vírusu HIV. Ženy boli nútené vykonávať sexuálne a domáce nútené práce. Ženy boli takisto unesené a potom nútené slúžiť ako „manželky“, ktoré boli odmenou pre bojovníkov.