Description

geweld dat vrouwen en meisjes ondervinden tijdens een gewapend conflict; dit loopt uiteen van fysiek en seksueel tot psychisch geweld, gepleegd door zowel overheids- als niet-overheidsactoren, met inbegrip van moord, onwettige executies, marteling en andere wrede, onmenselijke of vernederende behandelingen of straffen, ontvoeringen, verminking en mutilatie, gedwongenrekrutering van vrouwelijke strijders, verkrachting, seksuele slavernij, seksuele uitbuiting, onvrijwillige verdwijning, arbitraire detentie, gedwongen huwelijk, gedwongen prostitutie, gedwongen zwangerschap en gedwongen sterilisatie

Additional notes and information

Seksueel geweld wordt om veel verschillende redenen gebruikt tijdens gewapende conflicten, onder meer als vorm van marteling, om letsel toe te brengen, om informatie te verkrijgen, om te vernederen en te intimideren, en om gemeenschappen te vernietigen. Verkrachting van vrouwen wordt gebruikt om tegenstanders te vernederen, om gemeenschappen en groepen van land te verdrijven en om opzettelijk hiv te verspreiden. Vrouwen worden gedwongen seksuele en huishoudelijke slavenarbeid te verrichten. Vrouwen worden ook ontvoerd en dan gedwongen als 'echtgenote' te dienen om strijders te belonen.