Description

Nasilje koje su iskusile žene i djevojke tokom oružanog sukoba, u rasponu od fizičkog, seksualnog do psihološkog nasilja koje su počinili i državni i nedržavni akteri. Ovi oblici nasilja uključuju ubistva, mučenje i druga okrutna, neljudska ili ponižavajuća postupanja ili kažnjavanja, otmice, osakaćivanje i sakaćenje, prisilno vrbovanje borkinja, silovanje, seksualno ropstvo, seksualno iskorištavanje, nestanak i prisilno zatvaranje žena, prisilni brak, prisilnu prostituciju, prisilni pobačaj, prisilnu trudnoću i prisilnu sterilizaciju.

Additional notes and information

Seksualno nasilje se koristi tokom oružanog sukoba iz mnogo različitih razloga, za mučenje, za nanošenje povreda, izvlačenje informacija, degradiranje i zastrašivanje i uništavanje zajednica. Silovanje žena koristi se za ponižavanje protivnika, istjerivanje zajednica i grupa sa zemlje i namjerno širenje HIV-a. Žene se primoravaju na seksualni i kućni rad. Žene se također otimaju, a zatim primoravaju da služe kao „supruge” za nagrađivanje boraca.