Description

úmyselné zabíjanie dievčat v dôsledku silnejšej náklonnosti rodičov a komunít voči chlapcom ako k dievčatám

Additional notes and information

Tento typ preferencie synov často vedie k zanedbávaniu základných práv dievčat vrátane ich zdravia, výživy a vzdelania a na extrémnejšej úrovni môže viesť k úmrtiu dievčat, ku ktorému môže dôjsť úmyselne alebo v dôsledku zanedbávania, ako napríklad vyhladovanie.