Description

avsiktligt dödande av ett flickebarn på grund av att föräldrar och samhällen kraftigt föredrar pojkar före flickor

Additional notes and information

Denna typ av preferens för söner leder ofta till att flickors grundläggande behov försummas, inbegripet deras hälsa, näring och utbildning och kan, på en mer extrem nivå, leda till mord på nyfödda flickor vilket kan ske avsiktligt eller genom olika former av försummelse såsom svält.