Description

forsætligt drab på nyfødte piger på grund af forældrenes og lokalsamfunds markante forkærlighed for drenge

Additional notes and information

Denne type præference for sønner resulterer ofte i tilsidesættelsen af pigernes grundlæggende rettigheder, herunder deres sundhed, ernæring og uddannelse, og kan i yderste ekstreme konsekvens føre til drab på nyfødte piger, enten med fuldt overlæg eller ved forskellige former for omsorgssvigt, såsom sultning.