Description

vrasje e qëllimshme e vajzave për shkak të preferencës për foshnjat meshkuj dhe nga vlera e ulët që lidhet me lindjen e femrave

Additional notes and information

Ky lloj i preferencës për djemtë shpesh rezulton në anashkalimin e të drejtave themelore të vajzave, duke përfshirë shëndetin, ushqimin dhe arsimimin e tyre dhe në një nivel më ekstrem, mund të çojë në vrasjen e foshnjave të gjinisë femërore, e cila mund të ndodhë qëllimisht ose përmes formave të neglizhimit, të tilla si vdekjes nga mosushqyerja.