Description

gospodărie în care o femeie adultă este singura sau principala persoană care aduce venituri şi ia decizii.

Additional notes and information

În majoritatea țărilor, femeile nu sunt considerate în general cap de familie decât în cazul în care nu există un bărbat care locuiește permanent în gospodărie. Supoziția potrivit căreia capul de familie este întotdeauna un bărbat, chiar dacă contribuția economică a femeii la întreținerea gospodăriei este aceiaşi sau mai mare decât cea a bărbatului, este o prejudecată de gen. În țările în dezvoltare există tendința generală ca din ce în ce mai multe femei sunt sursa principală de susținere economică pentru familiile lor.