Description

mājsaimniecība, kurā pieaugusi sieviete ir vienīgā vai galvenā iztikas pelnītāja un lēmumu pieņēmēja

Additional notes and information

Vairumā valstu sievietes parasti netiek uzskatītas par mājsaimniecību vadītājām, izņemot gadījumus, kad mājsaimniecībā nav neviena tur pastāvīgi dzīvojoša pieauguša vīrieša. Pieņēmums, ka mājsaimniecības vadītājs vienmēr ir pieaudzis vīrietis, pat ja sievietes saimnieciskais ieguldījums mājsaimniecības uzturēšanā ir vienāds vai lielāks nekā vīrieša ieguldījums, ir dzimumneobjektivitāte. Jaunattīstības valstīs vērojama vispārīga tendence, kad viena vai vairākas sievietes ir savu ģimeņu ekonomiskā atbalsta primārais avots.