Description

domácnosť, v ktorej je dospelá žena jedinou alebo hlavnou osobou vykonávajúcu zárobkovú činnosť a rozhodujúcou osobou

Additional notes and information

Vo väčšine krajín sa ženy zvyčajne nepovažujú za hlavu domácnosti, ak v domácnosti stále žije dospelý muž. Predpoklad, že hlavou domácnosti je vždy dospelý muž, aj keď ekonomický prínos ženy k udržaniu domácnosti je rovnaký alebo vyšší ako prínos muža, je určitou formou rodového predsudku. V rozvojových krajinách existuje všeobecný trend stále väčšieho počtu žien, ktoré sú primárnym zdrojom ekonomickej podpory ich rodín.