Description

huishouden waarin een volwassen vrouw de enige of belangrijkste kostwinner is en degene is die de beslissingen neemt

Additional notes and information

In de meeste landen worden vrouwen normaal gesproken niet beschouwd als hoofd van het gezin, tenzij er niet permanent een volwassen man bij hetgezin woont. De aanname dat het hoofd van een gezin altijd een volwassen man is, ook al is de economische bijdrage van de vrouw gelijk of groter dan die van de man, is een vorm van genderdiscriminatie. In ontwikkelingslanden komt het steeds vaker voor dat vrouwen de belangrijkste inkomstenbron leveren voor hun gezinnen.