Description

domácnost, v níž je dospělá žena jediným nebo hlavním živitelem a jedinou osobou, na níž leží rozhodování

Additional notes and information

V mnoha zemích jsou ženy zpravidla považovány za hlavu domácnosti pouze tehdy, pokud v domácnosti trvale nežije dospělý muž. Předpoklad, že hlavou domácnosti je vždy dospělý muž, a to i v případech, kdy finanční přínos ženy do domácnosti je stejný nebo větší než přínos muže, je genderovým předsudkem. V rozvojových zemích je obecným trendem skutečnost, že hlavním zajišťovatelem příjmů v rodinách jsou stále častěji ženy.