Description

gospodinjstvo, v katerem je odrasla ženska edina ali glavna ustvarjalka dohodka in nosilka odločanja

Additional notes and information

V večini držav se ženske navadno ne štejejo za glavo gospodinjstva, razen če v gospodinjstvu ne živi stalno noben odrasel moški. Predpostavka, da je glava gospodinjstva vedno odrasel moški, tudi če je ekonomski prispevek ženske k vzdrževanju gospodinjstva enak prispevku moškega ali večji, je oblika spolne pristranskosti. V državah v razvoju je splošna praksa, da je vse več žensk primarni vir ekonomske podpore za njihove družine.