Description

Majapidamine, kus täiskasvanud naine ainsana või peamiselt teenib sissetulekut ja teeb otsuseid

Additional notes and information

Enamikus riikides ei peeta naisi perekonnapeaks, v.a juhul, kui ühtki täiskasvanud meest püsivalt samas leibkonnas ei ela. Eeldus, et leibkonda juhib alati täiskasvanud mees, isegi kui naise majanduslik panus leibkonna toimetulekusse on samaväärne või suurem kui mehe panus, on sooline eelarvamus. Arengumaades on kasvav trend, et üha enam naisi on pere majandusliku toimetuleku esmane allikas.