Description

У питању је домаћинство у којем је одрасла женска особа једина или главна доноситељка прихода и одлука.

Additional notes and information

У већини земаља жене се најчешће не сматрају главама породице осим ако у домаћинству трајно не живи ни један мушкарац. Претпоставка да је глава породице увијек одрастао мушкарац, чак и кад жена финансијски доприноси домаћинству једнако или више него мушкарац, представља облик родне предрасуде. У земљама у развоју постоји општи тренд све већег броја жена које су примарни извор финансијске подршке својим породицама.