Description

hushåll där en vuxen kvinna är den enda eller den huvudsakliga inkomsttagaren och beslutsfattaren

Additional notes and information

I de flesta länder betraktas kvinnor vanligtvis inte som huvudsaklig familjeförsörjare såvida ingen vuxen man bor i hushållet permanent. Antagandet att familjeförsörjaren alltid är en man, även om en kvinnas ekonomiska bidrag till underhållet av hushållet är detsamma eller större än mannens, utgår ifrån ett könsstereotypt tänkande. I utvecklingsländer föreligger en allmän trend att fler och fler kvinnor är den främsta källan till ekonomiskt stöd för sina familjer.