Description

gospodarstwo domowe, w którym kobieta jest jedynym lub głównym żywicielem rodziny i osobą decyzyjną

Additional notes and information

W większości krajów kobiety nie są zwykle uznawane za głowy rodziny, chyba że nie mieszka z nimi na stałe żaden dorosły mężczyzna. Przypuszczenie, że głową rodziny jest zawsze dorosły mężczyzna, nawet jeżeli wkład ekonomiczny kobiety w utrzymywanie gospodarstwa jest taki sam lub większy niż mężczyzny, jest formą uprzedzenia związanego z płcią. W krajach rozwijających się istnieje ogólna tendencja, aby coraz więcej kobiet zapewniało główne źródło utrzymania swoich rodzin.