Description

daļēja vai pilnīga sievietes ārējo dzimumorgānu likvidācija vai cita veida kaitējums sievietes dzimumorgāniem nemedicīnisku iemeslu dēļ bez veselības aizsardzības nolūka

Additional notes and information

Šim terminam tiek dota priekšroka daļēji saistībā ar neapmierinātību, ka terminam “kropļošana” ir negatīva nokrāsa, un dažiem pierādījumiem, ka šī vārda izmantošana atsvešina praktizējošās kopienas un, iespējams, kavē sociālo izmaiņu procesu, lai novērstu sieviešu dzimumorgānu kropļošanu. Tomēr, lai norādītu uz termina “kropļošana” nozīmi un uzsvērtu šīs parādības smaguma pakāpi politikas līmenī, vienlaikus lietojot mazāk kritizējošu terminoloģiju praktizējošās kopienās, UNICEF un UNFPA izmanto jēdzienu “sieviešu dzimumorgānu kropļošana/apgraizīšana”.