Additional notes and information

Od konca devetdesetih let 20. stoletja se je tako v raziskovanju kot v nekaterih uradih začel vse bolj uporabljati izraz 'obrezovanje ženskih spolnih organov'. Ta izraz je delno dobil prednost zaradi nezadovoljstva z negativno asociacijo v zvezi z izrazom „pohabljanje“ in nekaterih dokazov, da je uporaba te besede odtujevala skupnosti, ki ga prakticirajo, in morda zavirala proces družbenih sprememb za odpravo pohabljanja ženskih spolnih organov. Vendar Unicef in UNFPA uporabljata izraz „obrezovanje/pohabljanje ženskih spolnih organov“, zato da bi izpostavila pomen izraza „pohabljanje“ in poudarila resnost tega pojava na javnopolitični ravni ter hkrati uporabila terminologijo, ki je manj obsojajoča do skupnosti, ki ga prakticirajo.