Description

škodlivé zákroky na ženských pohlavných orgánoch na iné než lekárske účely

Additional notes and information

Počas prvých rokov, kedy sa o tejto forme zákroku, ktorá je škodlivá pre ženy a dievčatá, diskutovalo mimo skupín vykonávajúcich tento zákrok, bol tento zákrok všeobecne označovaný ako ženská obriezka. Tento pojem však poukazuje na paralelu s mužskou obriezkou a v dôsledku toho vytvára zmätok medzi týmito dvoma odlišnými zákrokmi. Preto sa neodporúča.