Description

proċeduri ta’ ħsara lill-ġenitali tal-mara għal skopijiet mhux mediċi

Additional notes and information

Matul l-ewwel snin li fihom din il-forma ta' prattika li tagħmel ħsara lin-nisa u l-bniet kienet diskussa barra mill-gruppi prattikanti, ġeneralment kienet issir referenza għaliha bħala 'ċirkonċiżjoni femminili'. Madankollu, dan it-terminu huwa parallel maċ-ċirkonċiżjoni maskili u, bħala riżultat, joħloq konfużjoni bejn dawn iż-żewġ prattiki distinti. Għalhekk, huwa mhuwiex irrakkomandat.