Description

veiksmai, kuriais visiškai arba iš dalies pašalinami ir kitaip žalojami išoriniai moterų lyties organai ne medicinos ar ne sveikatos tikslais

Additional notes and information

Minėtą procedūrą daugiausiai atlieka tradiciniai apipjaustytojai, kurie dažnai turi kitus svarbius vaidmenis bendruomenių gyvenime, tokius kaip dalyvavimą gimdant. Tačiau vis dažniau moterų lyties organus žalojančias procedūras atlieka sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai. Moterų lyties organų žalojimas – tai žalinga praktika, kuri yra ypatinga moterų diskriminacijos forma ir tarptautiniu mastu pripažįstamas mergaičių ir moterų žmogaus teisių pažeidimas. Moterų lyties organai žalojami visuose pasaulio regionuose, o kai kurių kultūrų žmonės mano, kad tai būtina norint sudaryti santuoką ir veiksmingai reguliuoti moterų ir mergaičių seksualumą. Ši praktika taip pat pažeidžia asmens teisę į sveikatą, saugumą ir fizinę neliečiamybę, teisę būti apsaugotam nuo kankinamo, žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio ir teisę į gyvenimą, jeigu procedūros baigiasi mirtimi.