Description

praksa delne ali popolne odstranitve zunanjih ženskih spolovil ali drugega poškodovanja ženskih spolnih organov iz nemedicinskih ali nezdravstvenih razlogov

Additional notes and information

Prakso večinoma izvajajo tradicionalne obrezovalke, ki imajo pogosto tudi druge pomembne vloge v skupnostih, npr. navzočnost pri porodih. Vendar pa pohabljanje ženskih spolnih organov vedno pogosteje izvajajo ponudniki zdravstvenih storitev. Pohabljanje ženskih spolnih organov je škodljiva praksa, ki predstavlja skrajno obliko diskriminacije žensk in je mednarodno priznana kot kršitev človekovih pravic deklet in žensk. Izvaja se povsod po svetu ter je v nekaterih kulturah pogoj za poroko in velja za učinkovito metodo nadzora nad spolnostjo žensk in deklet. Ta praksa krši tudi pravice človeka do zdravja, varstva in fizične celovitosti, pravico do prepovedi mučenja, krutega, nehumanega ali ponižujočega ravnanja in pravico do življenja, kadar ta poseg povzroči smrt.