Description

postup, při němž jsou částečně nebo zcela odstraněny vnější pohlavní orgány ženy nebo jsou jiným způsobem poraněny z jiných než lékařských nebo zdravotních důvodů

Additional notes and information

Terminologie, využívaná pro označení této procedury, prošla rlůnými změnami. Během prvních let, kdy byla tato praktika diskutována vně praktikujících skupin, byla obecně označována jako "ženská obřízka". Teneto termín však vytváří paralelu s mužskou obřízkou a vytváří zmatení mezi těmito dvěma parktikami. Výraz "mrzačení ženských pohlavních orgánů" získalo rostoucí podporu od konce 70. let 20. století. Výraz mrzačení jasně lingvisticky ustavuje rozlišení mezi mužskou obřízkou a zdůrazňuje závažnost a poškození, které tento akt způsobuje. Využití pojmu "mrzačení" zdůrazňuje fakt, že tato praktika je porušením práv žen a dívek a tedy pomáhá prosazovat národní a mezinárodní podporu pro potlačení této praktiky. Tento termín byl přijat v roce 1990 na třetí konferenci Meziafrické Rady o tradičních praktikách ovlivňujícíh zdraví žen a dětí (Inter-African Committee on Traditional Practices Affecting the Health of Women and Children) v Addis Abeba v Etiopii. Termíny "obřezání ženských pohlavních orgánů" a "mrzačení ženských pohlavních orgánů" je více využíváno od konce 90. let 20. století. Upřednostňování tohoto termínu bylo částečně dáno nespokojeností s negativní asociací spojenou s termínem "mrzačení"a se zjištěním, že využití tohoto slova odcizovalo ještě více praktikující komunity a ve skutečnosti mohlo bránit procesu sociální změny pro odstranění mrzačení ženských pohlavních orgánů.