Description

Сакаћење женских полних органа је пракса дјелимичног или потпуног одстрањивања спољашњих женских полних органа или оштећивање женских полних органа на друге начине из немедицинских и нездравствених разлога.

Additional notes and information

Ову праксу најчешће спроводе традиционални обрезивачи који често имају и друге значајне улоге у заједници, као што је присуствовање рођењу дјеце. Међутим, у порасту је и сакаћење женских полних органа које спроводе здравствени радници. Сакаћење женских сполних органа штетна је пракса која представља екстреман облик дискриминације жена и међународно је препознато као повреда људских права дјевојчица и жена. Сакаћење женских полних органа обавља се свуда у свијету и у неким је културама предуслов за брак, а такође се вјерује да је то поуздана метода контроле сексуалности жена и дјевојчица. Овом праксом се такође крше права особе на здравље, сигурност и физички интегритет, право на слободу од мучења и окрутног, нехуманог и деградирајућег поступања, те право на живот у случајевима када овај поступак резултира смрћу.