Description

a külső női nemi szerv részleges vagy teljes eltávolítása vagy a női nemi szervek egyéb módon, nem orvosi és nem egészségügyi okokból történő megsértése

Additional notes and information

Az eljárást többnyire hagyományos körülmetélők végzik, akik gyakran más központi szerepeket is betöltenek a közösségeken belül, például jelen vannak a gyermekek születésénél. A női nemi szervek megcsonkítását azonban egyre gyakrabban egészségügyi szolgáltatók hajtják végre. A női nemi szervek megcsonkítása káros gyakorlat, amely a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés szélsőséges formájának minősül, és nemzetközi szinten a lányok és a nők emberi jogainak megsértéseként ismerik el. A női nemi szervek megcsonkítását a világ minden táján végzik, egyes kultúrákon belül pedig a házasság előfeltétele, és hatékony módszernek tartják a nők és lányok szexualitásának kontrollálása tekintetében. A gyakorlat mindemellett sérti az egészséghez, biztonsághoz és testi épségéhez való jogokat, a kínzástól és a kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódtól való mentességhez való jogot, továbbá az élethez való jogot is, amennyiben az eljárás halálhoz vezet.