Description

praktyka częściowego lub całkowitego usuwania zewnętrznych narządów płciowych kobiet lub zadawania innych obrażeń narządów płciowych kobiet z przyczyn niemedycznych ani niezwiązanych ze zdrowiem

Additional notes and information

Praktyka ta jest zwykle wykonywana przez osoby tradycyjnie zajmujące się obrzezaniem, które często pełnią inną kluczową rolę w społecznościach, np. uczestniczą przy narodzinach. Coraz częściej jednak okaleczania żeńskich narządów płciowych dokonują jednostki świadczące opiekę medyczną. Okaleczanie żeńskich narządów płciowych jest szkodliwą praktyką stanowiącą skrajną formę dyskryminacji kobiet i jest uznawana międzynarodowo za naruszenie praw człowieka dziewcząt i kobiet. Okaleczanie żeńskich narządów płciowych jest wykonywane we wszystkich regionach świata, a w obrębie niektórych kultur jest wymagane dla zawarcia małżeństwa oraz uznawane za skuteczną metodę kontrolowania seksualności kobiet i dziewcząt. Praktyka ta narusza także prawa do zdrowia, bezpieczeństwa i integralności fizycznej, prawo do wolności od tortur i okrutnego, niehumanitarnego lub poniżającego traktowania oraz prawa do życia, w przypadku gdy procedura prowadzi do śmierci.