Description

Skadeligt indgreb på de kvindelige kønsorganer, hvor pigens eller kvindens klitoris og skamlæber fjernes helt eller delvist; er typisk religiøst eller kulturelt motiveret

Additional notes and information

Indgrebet praktiseres især af traditionelle omskærere, som ofte spiller andre centrale roller i lokalsamfundet som f.eks. at hjælpe ved fødsler. Kvindelig kønslemlæstelse udføres dog i stigende grad også af sundhedspersonale. Kvindelig kønslemlæstelse er en skadelig praksis, der udgør en ekstrem form for diskrimination af kvinder og er internationalt anerkendt som en krænkelse af pigers og kvinders menneskerettigheder. Kønslemlæstelse af kvinder finder sted i alle dele af verden, og i nogle kulturer er indgrebet en betingelse for ægteskab og menes at være en effektiv måde at kontrollere kvinders og pigers seksualitet på. Indgrebet forbryder sig desuden mod individets ret til sundhed, sikkerhed og fysisk integritet, såvel som retten til at være fri for tortur og grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling samt imod retten til liv i tilfælde, hvor indgrebet medfører døden.