Description

Сакаћење женских полних органа је пракса делимичног или потпуног одстрањивања спољашњих женских полних органа или оштећивање женских полних органа на друге начине из немедицинских и нездравствених разлога.

Additional notes and information

Ову праксу најчешће спроводе традиционални обрезивачи који често имају и друге значајне улоге у заједници, као што је присуствовање рођењу деце. Међутим, у порасту је и сакаћење женских полних органа које спроводе здравствени радници. Сакаћење женских полних органа штетна је пракса која представља екстреман облик дискриминације жена и међународно је препознато као повреда људских права девојчица и жена. Сакаћење женских полних органа обавља се свуда у свету и у неким је културама предуслов за брак, а такође се верује да је то поуздана метода контроле сексуалности жена и девојчица. Овом праксом се такође крше права особе на здравље, сигурност и физички интегритет, право на слободу од мучења и окрутног, нехуманог и деградирајућег поступања, те право на живот у случајевима када овај поступак резултира смрћу.