Description

čiastočné alebo úplné odstránenie vonkajších ženských pohlavných orgánov alebo iné poškodzovanie ženských pohlavných orgánov, ktoré sa nevykonáva z lekárskych dôvodov

Additional notes and information

Terminológia používaná na označenie tejto praktiky prešla viacerými zmenami. Počas prvých rokov, v ktorých sa o nej diskutovalo mimo skupín, ktoré ju praktizujú, sa všeobecne označovala ako „ženská obriezka“ ("female circumcision"). Tento výraz však vyvoláva paralelu s mužskou obriezkou, v dôsledku čoho vznikli nejasnosti v rozlišovaní medzi oboma praktikami. Od konca 70. rokov získal rastúcu podporu výraz "mrzačenie ženských pohlavných orgánov" ("female genital mutilation"), ktorý umožňuje jasné jazykové rozlíšenie od mužskej obriezky a zdôrazňuje závažnosť činu a ujmy, ktorú spôsobuje. Použitie slova „mrzačenie“ zvýrazňuje aj skutočnosť, že tento postup porušuje práva dievčat a žien, a tým podporuje snahy o jeho elimináciu na národnej a medzinárodnej úrovni. V roku 1990 bol na tretej konferencii Medzi-afrického výboru pre tradičné praktiky ovplyvňujúce zdravie žien a detí v etiópskej Addis Abebe, prijatý termín „rezanie ženských pohlavných orgánov“ ("female genital cutting") a od konca 90. rokov sa používajú oba výrazy. Uprednostňovanie pojmu "female genital cutting" bolo čiastočne spôsobené nespokojnosťou s negatívnou asociáciou spojenou s výrazom „mrzačenie“ a náznakmi, že použitie tohto slova viedlo k odcudzeniu praktizujúcich komunít a mohlo tak zabrániť procesu spoločenských zmien potrebných na odstránenie tejto škodlivej praktiky. Zdroj pre poznámku: Svetová zdravotnícka organizácia - WHO (2008). Eliminácia mrzačenia ženských pohlavných orgánov: Spoločné vyhlásenie agentúr UNAIDS, UNDP, UNECA, UNESCO, UNFPA, UNHCHR, UNHCR, UNICEF, UNIFEM, WHO.