Description

sedvänja som rör borttagandet, helt eller delvis, av de externa kvinnliga genitalierna eller annan åverkan på de kvinnliga genitalorganen av icke-medicinska eller icke-hälsomässiga skäl

Additional notes and information

Denna sedvänja utförs huvudsakligen av traditionella omskärerskor som ofta har andra centrala roller i samhällen, såsom att närvara vid förlossningar. Kvinnlig könsstympning utförs dock i allt högre utsträckning av hälso- och sjukvårdspersonal. Kvinnlig könsstympning är en skadlig sedvänja som utgör en extrem form av diskriminering av kvinnor och är internationellt erkänd som en kränkning av flickors och kvinnors mänskliga rättigheter. Kvinnlig könsstympning utförs i alla delar av världen och är, inom vissa kulturer, ett krav för äktenskap och tros där vara en effektiv metod för att kontrollera kvinnors och flickors sexualitet. Denna sedvänja kränker även en persons rätt till hälsa, säkerhet och fysisk integritet, rätten att vara fri från tortyr och grym, omänsklig eller förnedrande behandling samt rätten till liv om proceduren leder till döden.