Description

referenca të bazuara biologjikisht në seksin e një gruaje

Additional notes and information

Fjala ‘femër’ rrjedh nga fjala latinishte 'femella', e cila ka kuptim zvogëluese të fjalës 'femina' ose 'grua'. Shpesh gabimisht supozohet se është marrë nga ‘mashkull’, një fjalë që vjen përmes frëngjishtes së vjetër nga latinishtja masculus, e cila është zvogëluese e mas (mashkull, mashkull).