Description

biološko upućivanje na spol žene

Additional notes and information

Riječ "žensko" potječe iz latinske riječi femella, koja je umanjenica od riječi femina ili žena. U engleskom se često pogrešno pretpostavlja da potječe od riječi "muško" (fe-male), iako riječi koja dolazi iz starofrancuskog od latinskog masculus, što je umanjenica od mas (muško, maskulino).